RAS: Rasespesifikk avlsstrategi

For noen år siden kom kennelklubben ut med krav om at alle raseklubbene skulle utvikle RAS for sin rase. For russisk toy ble dette arbeidet påbegynt, men pga manglende kapasitet ble det aldri ferdigstilt. Etterhvert som det nye raseutvalget har fått sjangsen til å bli varm i trøya vil vi begynne arbeidet med å ferdigstille dette.

Inntil dette er det mulig å lese seg opp på RAS-dokumentet som den svenske raseklubben for russisk toy har ferdigstilt. 

Det finner du HER